"Prawa dziecka są takie same jak prawa dorosłych, począwszy od prawa do życia, poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie godności"Anna Rajner "Fundacja Synapsis"

23 i 24 maja 2003 odbył się w Warszawie (w Bibliotece Narodowej) pierwszy "Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci" oraz "Forum Organizacji Pozarządowych" przy "Ogólnopolskim Szczycie w Sprawach Dzieci".

Szczyt odbył się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, Pawła Jarosa, a honorowy patronat nad nim objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Konferencja składała się z 5 sesji tematycznych:

 1. "Legislacyjne podstawy ochrony praw dziecka"

 2. "Dzieci w okresie transformacji - wyzwania demograficzne i społeczno-ekonomiczne - sytuacja w kontekście realizacji zapisów Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka oraz zobowiązań Deklaracji Światowego Szczytu w Sprawach Dzieci"

 3. "Aktualne problemy i wyzwania w zakresie edukacji młodego pokolenia"

 4. "Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży - sytuacja w kontekście realizacji zapisów Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka oraz zobowiązań Deklaracji Światowego Szczytu w Sprawach Dzieci"

 5. Sesja końcowa: przyjęcie deklaracji: "Polska dla Dzieci" i dokumentów końcowych

Prace nad dokumentem "Forum Organizacji Pozarządowych", prowadzone były w 5 grupach problemowych:

 1. Dzieci ze środowisk marginalizowanych społecznie
 2. Dzieci niepełnosprawne
 3. Pomoc i wsparcie rodziny. Opieka zastępcza nad dzieckiem
 4. Ochrona dziecka przed przemocą
 5. Edukacja na rzecz rozwoju i uczestnictwa.

Swoje przemówienia prezentowali między innymi:

 • prof. dr hab. Janusz Szymborski (Biuro Rzecznika Praw Dziecka)
 • dr med. Maciej Piróg (dyrektor Instytutu "Centrum Zdrowia Dziecka")
 • mec. Maciej Andrzej Dercz (Biuro Rzecznika Praw Dziecka)
 • prof. dr hab. Bogdan Chazan (Kierownik Zakładu Analiz Kobiet, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie)
 • prof. zw. dr hab. med. Elżbieta Gajewska (Kierownik Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Chilarski (Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)
 • prof. dr hab. Jerzy R. Kowalczyk (Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie)
 • dr Henryk Siciński (Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie).

 

 

 

 

Od lewej: Sylwia Nastaziak, z prawej: Prezes Krajowego Koła Pomocy Dzieciom z Rozszczepem Wargi i Podniebienia w Warszawie - Andrzej Świtalski, w środku: ja

Spotkaliśmy się wspólnie na "Szczycie", aby wymienić się doświadczeniami i porozmawiać na różne tematy.

Od lewej stoją: pani Sylwia Nastaziak (sekretarz Krajowego Koła Pomocy Dzieciom z Rozszczepem Wargi i Podniebienia w Warszawie), z prawej: pan Prezes Andrzej Świtalski oraz ja (w środku)

 

 

 

Do góry