PUBLIKACJE (LINKI) POLSKIE:

ŹRÓDŁO:

"Diagnostyka prenatalna wady rozszczepowej twarzy"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Nowa Pediatria" 01/2000)

"Diagnostyka prenatalna rozszczepów wargi i/lub podniebienia"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Medycyna Rodzinna" 04/2004)

"Rozszczep wargi i/lub podniebienia - aktualne poglądy na etiopatogenezę i leczenie"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Nowa Pediatria" 05/1999)

"Pacjent z wadą rozszczepową twarzy w okresie adolescencji (dojrzewania)"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Nowa Pediatria" 01/2000)

"Psychologiczne aspekty wady rozszczepowej twarzy"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Nowa Pediatria" 01/2000)

"Wpływ czynników środowiskowych na występowanie wad rozszczepowych twarzoczaszki"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Medycyna Rodzinna" 4/1999)

"Nosowanie otwarte - przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie nt. wpływu rozszczepów na mowę ("Nowa Pediatria" 1/2000)

"Nowoczesna diagnostyka niewydolności podniebienno-gardłowej"

Publikacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ("Nowa Pediatria" 1/2000)

"Zasady leczenia rozszczepów wargi i podniebienia"

Publikacja Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ("Postępy Nauk Medycznych" 2-3/2005)


"Buzie bez śladów skalpela" - rozmowa z prof. Zofią Dudkiewicz, kierownikiem Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD"

Artykuł zamieszczony w miesięczniku "Rynek Zdrowia" maj 2008, nr 5 (34)

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych

INNE POLSKIE STRONY:

Ministerstwo Zdrowia RP

Strona Ministerstwa Zdrowia RP

Narodowy Fundusz Zdrowia

Strony Narodowego Funduszu Zdrowia

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Pacjentów 'Primum Non Nocere'

Stowarzyszenie Pacjentów

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

PUBLIKACJE (LINKI) ZAGRANICZNE (w języku angielskim):

THE SMILE TRAIN

Organizacja "The Smile Train" (USA)

OPERATION SMILE

Organizacja "Operacja Uśmiech" (USA)

WORLD CRANIOFACIAL FOUNDATION

Światowa Fundacja Twarzoczaszki (USA)

CLEFT CHILDREN, (pod auspicjami) INTERNATIONAL CLEFT LIP AND PALATE FOUNDATION

Organizacja zajmująca się pomocą dzieciom z rozszczepami wargi i podniebienia (Szwajcaria)

CLEFT LIP AND PALATE ASSOCIATION (CLAPA)

Towarzystwo Rozszczepu Wargi i Podniebienia w Londynie (UK)

HOPE FOR KIDS

The Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Childrens Hospital Los Angeles (USA)

HOPKINSMEDICINE.org

Organizacja zajmują się badaniami nad rozszczepami i wadami twarzoczaszki (USA)

DRSTELNICKI.com

Strona dra. Erica Stelnickiego-specjalisty chirurgii plastycznej dzieci.(USA)

AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych (USA)

Houston Methodist Hospital

Methodist Health Care System, Houston, Texas - System Opieki Zdrowotnej Metodystów (USA)

CLEFTline

"Cleft Palate Foundation" (USA)

SMILES.org

Strona rodziców dzieci z rozszczepami (USA)

INTERNATIONAL CRANIOFACIAL INSTITUTE

Międzynarodowy Instytut Twarzoczaszki (USA)

CLEFT LIP&PALATE ASSOCIATION OF IRELAND

Stowarzyszenie Rozszczepów Wargi i Podniebienia w Irlandii

San Francisco Center of Oral and Facial Surgery

Nota dotycząca osteogenezy dystrakcyjnej (USA)

Children's Hospital San Diego

Osteogeneza dystrakcyjna. Informacje Szpitala Dziecięcego w San Diego (USA)

PIERRE ROBIN AUSTRALIA

Wszystkie informacje nt sekwencji Pierre'a Robina (Australia)

Do góry