Dziecko z rozszczepem musi zostać zoperowane przez zespół specjalistów, aby można było przywrócić funkcjonalność całego układu oddechowo-pokarmowego (oddychanie, przyjmowanie pokarmów, mowa) i zapewnić mu komfort psychiczny w przyszłości. To samo dotyczy pacjentów dorosłych, których leczenie jeszcze nie zakończyło się. Rodzice oraz oni sami często nie wiedzą, gdzie powinni się udać, dlatego poniżej znajdują się adresy wraz z telefonami Klinik Chirurgii Plastycznej oraz Klinik Chirurgii Dziecięcej w naszym kraju, operujących tę wadę wrodzoną. W nich otrzymacie potrzebną pomoc:

 

Szpitale zajmujące się leczeniem chirurgicznym rozszczepu wargi i/lub podniebienia:

Instytut Matki i Dziecka
Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży
Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki
Kierownik kliniki: prof. nadzw. dr hab. Ewa Sawicka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A
tel. (22) 327-70-00 - centrala
tel. (22) 327-73-86 - klinika
tel. (22) 327-72-61 - poradnia

www: www.imid.med.pl
e-mail:
klinika.chirurgii@imid.med.pl

województwo mazowieckie

"Formmed" Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych

Kierownik medyczny: prof. dr hab. Zofia Dudkiewicz
ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe
TEL.: (22) 827 48 22, (22) 350 47 05 KOM.: +48 606 388 973,
FAX: (22) 350 47 06

www: formmed.com.pl
e-mail:
formmed@formmed.com.pl

województwo mazowieckie

Specjalistyczne Centrum Medyczne
Oddział Chirurgii Plastycznej.
Kierownik: dr n.med. Ireneusz Łštkowski
57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
tel. (74) 862-11-59

www: www.scm.pl
e-mail: sekretariat@chirurgiaplastyczna.scm.pl

województwo dolnośląskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Klinika Chirurgii Plastycznej
p.o. Kierownika kliniki: dr hab. n. med. Alicja Renkielska
80-214 Gdańsk, Mariana Smoluchowskiego 17
tel. (58) 349-30-40

www: www.gumed.edu.pl
e-mail:aren@gumed.edu.pl

województwo pomorskie

Szpital im. prof. W. Orłowskiego
Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP
Kierownik kliniki: dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
tel. (22) 58-41-191

www: www.szpital-orlowskiego.pl
e-mail:kl.chir.plastycznej@szpital-orlowskiego.pl

województwo mazowieckie

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
Oddział Chirurgii i Urologii
p.o. Ordynatora Oddziału – dr hab. n. med. Tomasz Koszutski
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207-17-50

www: www.gczd.katowice.pl
e-mail:gczdim@gczdim.katowice.pl

województwo śląskie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Kierownik kliniki: dr hab. med. Wojciech Górecki
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. (12) 658-20-11

www: www.szpitalzdrowia.pl
e-mail: chirdzieckrakow@gmail.com

województwo małopolskie

SP ZOZ Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego
Klinika Chirurgii Plastycznej A.M.
Kierownik kliniki: dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel./fax (42) 677-67-41

www: www.barlicki.pl
www: www.chirurgiaplastyczna.wlodzi.com

e-mail:klinchirplast@toya.net.pl

województwo łódzkie

SK Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Kierownik kliniki: dr n. med. Paweł Zawadzki
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4
tel. (22) 502-20-00 - centrala, (22) 502-17-97 - klinika

www: www.szpital-clo.med.pl
e-mail: szpital@dzieciatkajezus.pl

województwo mazowieckie

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
Kierownik kliniki: Prof. nadzwyczajny, dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz
20-093 Lublin, ul. Chodźki 2,
tel. (81) 718-53-50

www: www.dsk.lublin.pl
e-mail: dsk@dsk.lublin.pl

województwo lubelskie

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Oddział chirurgii dziecięcej
Kierownik oddziału: dr n. med. Anna Jażdżewska
61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8
tel. (61) 850-62-01

www: www.szoz.pl
e-mail: szonmd@poczta.onet.pl

województwo wielkopolskie

SPSK Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Kierownik kliniki: dr hab.n.med. Elżbieta Gawrych
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (91) 425-31-86

www: www.spsk1.szn.pl
e-mail: chirurgia.dziecieca@op.pl

województwo zachodnio-pomorskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego
Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci i Młodzieży
Kierownik kliniki: dr Krzysztof Dowgierd
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
telefon bezpośredni: (89) 539 32 61
rejestracja pacjentów: (89) 539 32 00 lub 01

www: chirurgiaszczekowa.olsztyn.pl
e-mail: sekretariat@wssd.olsztyn.pl

województwo warmińsko-mazurskie

Szpital Uniwersytecki im. dra A. Jurasza
Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
Kierownik kliniki: dr hab. n. med. Henryk Witmanowski, prof. UMK
85-094 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 9
tel. (52) 585-40-17

www: www.jurasza.pl
e-mail:kikchirplast@cm.umk.pl

województwo kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu
Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
p.o. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
41-200 Sosnowiec, plac Medyków 1
tel./fax (32) 368-25-20
sekretariat: (32) 368-25-21

www: www.wss5.pl
e-mail: sekretariat@wss5.pl
Współpraca z: logopedą, foniatrą i psychologiem dziecięcym.

województwo śląskie

Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
04-730 Warszawa, al. Dzieci Polskich 20
tel. (22) 815-13-60

www: www.czd.pl
e-mail:oddzial.chirurgia@czd.pl

województwo mazowieckie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chilarski
90-153 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (42) 271-10-00

www: www.iczmp.edu.pl
e-mail:iczmp@iczmp.edu.pl

województwo łódzkie

Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
Oddział Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń
Kierownik kliniki: dr n. med. Anna Chrapusta
31-826 Kraków, ul. Złotej Jesieni 1
tel. (12) 646-82-91 lub (12) 646-82-41 - ordynator

www: www.rydygierkrakow.pl
e-mail: olo-sekretariat@rydygierkrakow.pl

województwo małopolskie

Zakłady Ortodoncji (poradnie ortodontyczne), objęte programem o nazwie: "Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki", obowiązującym w 2018 roku. /Dane potwierdzone przez Narodowy Funduszu Zdrowia/

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2016 poz. 1743), program o nazwie: "Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki" jest świadczeniem gwarantowanym z zakresu programów zdrowotnych. Treść rozporządzenia dostępna tutaj.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520): "Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia". A więc, leczenie rozszczepu wargi i/lub podniebienia jest świadczeniem gwarantowanym z zakresu leczenia szpitalnego:

-świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi (np. 27.622 - Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny),
-świadczenie scharakteryzowane rozpoznaniami (np. Q35.1 - rozszczep podniebienia twardego, jednostronny).

Treść rozporządzenia dostępna tutaj.

 

Do góry